Ukończyłam Śląską Akademię Medyczną w Katowicach w 2010 roku. W gabinecie zajmuję się stomatologią zachowawczą, leczeniem dzieci i dorosłych, protetyką oraz poprawą estetyki uśmiechu. Szczególną uwagę zwracam na rozmowę z pacjentem, staram się do każdego przypadku podchodzić indywidualnie i wspólnie z pacjentem szukać najlepszych rozwiązań. W 2015 roku rozpoczęłam szereg kursów z medycyny estetycznej. Ciągle uczestniczę w kongresach i szkoleniach z tego zakresu, a w 2023 ukończyłam studia podyplomowe w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej na kierunku Medycyna Estetyczna. Prywatnie lubię podróże, polskie góry oraz spędzanie czasu z rodziną.