Diagnostyka rentgenowska w naszym gabinecie jest wykonywana aparatem wyposażonym w radiowizjografię. Oznacza to, że promienie rentgenowskie padają nie na stadardową kliszę, ale na specjalny czujnik. Dzięki temu dawka promieniowania potrzebna do uzyskania prześwietlenia zęba jest kilkukrotnie mniejsza, a wynik badania jest uzyskiwany natychmiast na ekranie komputera.

rtg jastrzębie