Analgosedacja – bez strachu i bólu u dentysty!

W naszym gabinecie oferujemy na życzenie dożylną analgosedację w obstawie lekarza specjalisty anestezjologa. Zabieg taki polega na podaniu leków znoszących lęk oraz dodatkowych leków p/bólowych w uzupełnieniu znieczulenia miejscowego. Dawkę dobiera się w zależności od indywidualnego zapotrzebowania dla pacjenta i jego reakcji, tak aby zapewnić komfort w trakcie zabiegu stomatologicznego. Nie usypiamy całkowicie, ponieważ zaburza to współpracę podczas leczenia, ale mimo tego wielu pacjentów nie pamięta zdarzeń okołozabiegowych lub kojarzy je tylko fragmentarycznie. W każdej chwili anestezjolog jest w stanie całkowicie odwrócić działanie leków sedujących.

Komu i kiedy warto polecić analgosedację :

 • pacjenci z dentofobią, dużym poziomem lęku
 • pacjenci z nadmiernym odruchem wymiotnym
 • do trwających dłużej zabiegów chirurgicznych ( wszczepianie implantów, usuwanie korzeni i„zębów mądrości „)
 • pacjenci ze skokowym nadciśnieniem tętniczym – leki sedujące zapobiegają gwałtownym wzrostom ciśnienia tętniczego krwi

Przed zabiegiem :

 • zalecamy wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych : morfologia, układ krzepnięcia, poziom glikemii, jonogram
 • konieczna jest rozmowa/wywiad z anestezjologiem, w czasie której lekarz weźmie pod uwagę min. leki stałe i schorzenia towarzyszące, aby ocenić możliwe interakcje
 • pacjent na piśmie wyraża zgodę na analgosedację
 • należy pozostać na czczo 4 godziny przed zabiegiem
 • na zabieg pacjent przychodzi z osobą towarzyszącą

Po zabiegu :

 • ok. 20 minut obserwacji do powrotu pełnej świadomości
 • zakaz prowadzenia samochodu oraz spożywania alkoholu w dniu zabiegu
 • inne zalecenia zgodnie z rozpisem leczącego stomatologa
 • zapewniamy kontakt telefoniczny z lekarzem anestezjologiem lub stomatologiem w razie potrzeby